Stichting Zangschool Geke's Tiental

Stichting Zangschool Geke's Tiental

Postbus 175
8320 AD Urk

0527- 681205

info@gekestiental.nl

ANBI adres

RSIN nummer

803122603

KvK nummer

41246319

Doel, missie, bestaansreden

Missie: Het zangonderwijs dat de basisschoolleerlingen in Nederland ontvangen is toe aan een opwaardering.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Documenten

2017

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2016

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting