Stichting Zangschool Geke's Tiental

Stichting Zangschool Geke's Tiental

Postbus 175
8320 AD Urk

0527- 681205

info@gekestiental.nl

ANBI adres

Ransuil 16, 8322 CP Urk

RSIN nummer

803122603

KvK nummer

41246319

Doel, missie, bestaansreden

a. het bevorderen van de verbreiding van het evangelie door middel van positieve en evangelische muziek op een kinderen aansprekend niveau; b. het bevorderen van het organiseren van muzikale en artistieke vorming; c. het meewerken aan christelijke en culturele aktiviteiten.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

beloningen tot maximaal de toegestane vrijwilligersvergoeding, mits de financiële situatie van de stichting dit toelaat

Documenten

2016

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

2015

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2014

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012