Stichting Witte Velden in een Donkere Wereld

Stichting Witte Velden in een Donkere Wereld

Pieter Postlaan 6
1222 LJ Hilversum

035-6832815

stgwittevelden75@gmail.com

ANBI adres

Pieter Postlaan 6 1222 LJ Hilversum 035-6832815 stgwittevelden75@gmail.com

RSIN nummer

7275675

KvK nummer

41192601

Doel, missie, bestaansreden

Doelstelling van de Stichting: De stichting heeft ten doel om zonder winstoogmerk mede te werken aan de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus. En in de ruimste zin humanitaire hulp te verlenen met de beste middelen die haar ter beschikking staan, teneinde velen met het Evangelie te bereiken om een menswaardig bestaan te kunnen opbouwen, zowel geestelijk als humanitair. Dit doel wordt o.a. bereikt door middel van onderwijs, medische hulp, radiowerk, Bijbelvertaalwerk, Bijbel- en lectuurverspreiding, kinderwerk, jeugdwerk, gemeenteopbouwwerk en toerusting.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen salaris of een vergoeding in welke zin dan ook. Aan hen kan echter voor de werkelijk gemaakte kosten een redelijke vergoeding toegekend worden.

Extra informatie

Financiële verantwoording: Iedere werker binnen een project heeft zijn eigen achterban, die dit project ondersteunt door gebed en gaven. De giften worden door de stichting ontvangen (door de ANBI status zijn deze voor de gevers aftrekbaar van hun belastbaar inkomen) en worden in overleg met de werker/projectleiding ten behoeve van het project aangewend. Dit omvat meestal meerdere jaren. Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De penningmeester maakt de jaarrekening op en het bestuur keurt deze goed en dechargeert de penningmeester. De begroting voor 2015 wijkt niet veel af t.o.v. de resultaten 2014, waarbij wordt opgemerkt dat de stichting geheel afhankelijk is van de ontwikkelingen in de diverse werkgebieden en de benodigde ondersteuning zowel op materieel als ook op geestelijk gebied.

Documenten

2015

Baten en lasten 2015 verkort

Toelichting balans 2015 1

Toelichting balans 2015 2

Toelichting baten en lasten 2015

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2014

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2013

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012