Stichting Way of Grace

Stichting Way of Grace

Jan van Galenstraat 9
2901 AL Capelle aan den IJssel

010-4424614

info@wayofgrace.nl

ANBI adres

RSIN nummer

852618499

KvK nummer

57522774

Doel, missie, bestaansreden

Kerkgenootschap - het verkondigen (aan alle mensen die zich binnen ons bereik bevinden) van de blijde boodschap dat alle mensen tot zonen van God zijn aangenomen en dat zij door de onvoorwaardelijke liefde en genade van God te omarmen, als zodanig openbaar mogen worden, met als uiteindelijke doel dat Gods Koninkrijk van vrede, vreugde en gerechtigheid zichtbaar en tastbaar zal worden op aarde.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Er worden op dit moment geen beloningen voor werknemers of bestuurders uitgekeerd.

Documenten

2012

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

Geen document geüpload.

Logo Way of Grace

Geen document geüpload.