Stichting Verspreid het Woord - Oekraïne

Stichting Verspreid het Woord - Oekraïne

Flevostraat 6
8321HJ Urk

31527651267 / 31527683909

familietaanman@gmail.com

ANBI adres

Flevostraat 6, 8321HJ, Urk, 31527651267, familietaanman@gmail.com

RSIN nummer

822686703

KvK nummer

50328778

Doel, missie, bestaansreden

De stichting heeft ten doel: a. Het verspreiden van Bijbels en andere christelijke lectuur in de voormalige Sovjet-Unie, waaronder het mogelijk maken van het transport daarvan. b. Het ondersteunen van de bouw van kerken en van voorgangers in de voormalige Sovjet-Unie. c. Het verlenen van humanitaire hulp in de voormalige Sovjet-Unie in het algemeen. d. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Geen beloning.

Documenten

2017

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

2016

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

2015

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting