Stichting Vanderooie

Stichting Vanderooie

Koninginneweg 54 hs
1075 EB Amsterdam

020-6766480

crazyred@xs4all.nl

ANBI adres

Koninginneweg 54 hs, 1075 EB Amsterdam

RSIN nummer

821724356

KvK nummer

34371869

Doel, missie, bestaansreden

Het ondersteunen van personen en instellingen, die zich bezig houden met culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, levensbeschouwelijk, charitatieve of algemeen nut beogende activiteiten.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Geen beloningen aan bestuursleden of andere medewerkers.

Documenten

2015

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2014

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2013

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting