Stichting Urker Taol

Stichting Urker Taol

Lacon 12
8321 SR Urk

06-28910044

kjromkes@hotmail.com

ANBI adres

Lacon 12, 8321 SR Urk

RSIN nummer

851597695

KvK nummer

55180604

Doel, missie, bestaansreden

1. De stichting stelt zich ten doel de Urker taal samenhangende cultuur te bevorderen, vast te leggen, en te onderzoeken op alle mogelijke wijzen en manieren. 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door initiatieven te ontwikkelen en aan te moedigen, archieven aan te leggen, Urker taal digitaal, auditief en educatief benaderbaar te maken. Het uitgeven of doen uitgeven van boeken, brochures, lespakketten over of in de Urker taal. Het samenwerken met andere stichtingen en verenigingen die een soortgelijk doel nastreven. Cursussen te verzorgen in de Urker taal en cultuur. Het organiseren of medewerken aan uitingen ter bevordering van de Urker taal of bevorderen bekendheid met de Urker taal. Zulks in de breedste zin van het woord. 3. Het bieden van een platform aan schrijvers en dichters in de Urker taal. 4. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet tot doel.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Vrijwilligersvergoeding voor onkosten en in sommige gevallen een kleine vergoeding voor activiteiten.

Documenten

2013

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

2012

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.