stichting tot steun aan buitenlandse christenen

stichting tot steun aan buitenlandse christenen

Cornelie van Zantenstraat 214
2551 PR 's-Gravenhage

sbc@filternet.nl

ANBI adres

sbc@filternet.nl

RSIN nummer

816071068

KvK nummer

41150735

Doel, missie, bestaansreden

Ondersteunen van door het communisme verdrukte Christen in het Hongaarse taalgebied.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Alle medewerkers zetten zich om niet in voor de stichting. Onkosten voor gemaakte kosten, exclusief uren, kunnen na overleg met het bestuur worden gedeclareerd.

Extra informatie

nog aan te vullen

Documenten

2015

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2012

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012