Stichting SOPTOM-Nederland

Stichting SOPTOM-Nederland

Weegbree 16
9302 AS Roden

050.5012220

soptom@kpnplanetplanet.nl

ANBI adres

Weegbree 16, 9302 AS Roden

RSIN nummer

???

KvK nummer

41020105

Doel, missie, bestaansreden

Voorlichting over, opvang en wereldwijde bescherming van land-, moeras- en waterschildpadden

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Geen

Documenten

2012

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

Geen document geüpload.