Stichting Promotie Maashees

Stichting Promotie Maashees

Gildelandt 31
5823 CH Maashees

thijsenanjo@hotmail.com

ANBI adres

Gildelandt 31, 5823 CH Maashees thijsenanjo@hotmail.com

RSIN nummer

819771934

KvK nummer

17230842

Doel, missie, bestaansreden

Algemeen nut beoogde initiatieven ten faveure van Maashees. Het promoten en ondersteunen van deze initiatieven

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

volledig vrijwilligerswerk

Documenten

2012

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

Geen document geüpload.