Stichting Prijs de Heer

Stichting Prijs de Heer

Vossenkamp 24a
8326 DA Sint Jansklooster

06-13 67 69 01

corsogroeppdh@outlook.com

ANBI adres

Vossenkamp 24a 8326 DA Sint Jansklooster

RSIN nummer

853680231

KvK nummer

59882883

Doel, missie, bestaansreden

Het realiseren van evangelisatieprojecten ten behoeve van het verspreiden van de boodschap van Jezus Christus. Verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde goederen of diensten. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed.

Documenten

2016

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2015

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2014

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

Geen document geüpload.