Stichting Ontmoet Winterswijk (Het onderdeel meidenwerk staat bekend als Girls@Home)

Stichting Ontmoet Winterswijk

Gribbroekweg 4
7105 CE Winterswijk

0543-531685

info@stichtingontmoet.nl www.stichtingontmoet.nl www.girls-at-home.nl

ANBI adres

Gribbroekweg 4 7105 CE Winterswijk 0543-531685 info@stichtingontmoet.nl

RSIN nummer

854576332

KvK nummer

61977926

Doel, missie, bestaansreden

De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel: het creëren en in stand houden van een laagdrempelige ontmoetingsplek binnen Winterswijk. Vanuit deze plek worden activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen, waarbij aandacht en een luisterend oor centraal staan. Vervolgens bieden wij op maat gesneden hulp door deze zelf te bieden of door te verwijzen naar geschikte hulpverleners en organisaties. Activiteiten, programma’s en relaties zijn een middel om elkaar positief te beïnvloeden.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

In verband met de werkzaamheden voor de stichting hebben de bestuursleden geen recht op een vacatievergoeding. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Extra informatie

De stichting kan voor verschillende doelgroepen een project opzetten. Momenteel is de stichting actief voor de doelgroep meiden in Winterswijk van 12 tot 17 jaar onder de project naam Girls@Home .

Documenten

2016

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

2015

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

2014

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur