Stichting Moving On Ministries (Moving On)

Stichting Moving On Ministries

Galjoen 50
3904SH Veenendaal

0623306825

bartlindeman@gmail.com

ANBI adres

Galjoen 50 - 33904SH Veenendaal

RSIN nummer

810019048

KvK nummer

30169420

Doel, missie, bestaansreden

Mensen opnieuw bewust maken van de werkelijke waarheid van het Woord van God (de Bijbel) en die waarheid ontdoen van alle menselijke doctrines die er in de loop der eeuwen bij zijn gekomen. Daarnaast het laten zien van de liefde van de Vader (God) door praktische dingen in het dagelijks leven. Gevolg hiervan is ons scholenproject in Oeganda. (zie www.movingon.nl)

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Geen beloning / alles gebeurt op vrijwillige basis met indien nodig een redelijke onkostenvergoeding.

Extra informatie

Inkomsten vanuit een kleine kring van trouwe supporters, en daarnaast afspraken met sprekers waarvoor financiën worden geregeld, dat 10% van hun inkomsten via onze SEPA-incasso's voor Moving On Ministries is. Als u zich kunt vinden in onze activiteiten en ons hier financieel in wilt ondersteunen, neem dan contact met ons op! Zie verder onze website: www.movingon.nl

Documenten

2015

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting