Stichting LP II

Stichting LP II

Wilhelminakade 326
3072 AR Rotterdam

0102030444

info@lp2.nl

ANBI adres

Wilhelminakade 326, 3072 AR, Rotterdam

RSIN nummer

816849092

KvK nummer

24387422

Doel, missie, bestaansreden

De stichting heeft tot doel het beschikbaar stellen van accommodatie en ondersteunende facilitaire diensten aan organisaties en personen in het pand Las Palmas op de Wilhelminapier te Rotterdam; de activiteiten van deze organisaties en personen zijn overwegend niet-commercieel van aard, gericht op bevordering van de beeldcultuur, op participatie van relatief jonge doelgroepen en op een intensief gebruik van de ruimte op avonden en weekeinden.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

De leden van de RvT ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Personeel ontvangt wel een marktconforme beloning voor hun werkzaamheden.

Documenten

2014

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting