Stichting Life Building Ministries

Stichting Life Building Ministries

De Steiger 218
1351 AW Almere

0365247320

lifebuildingministries@kingdomimpact.nl

ANBI adres

De Steiger 218, 1351 AW ALMERE 036-5247320, lifebuildingministries@kingdomimpact.nl

RSIN nummer

KvK nummer

32170523

Doel, missie, bestaansreden

Doelstelling volgens de statuten: - het verlenen van hulp aan mensen door middel van bijstand en begeleiding op geestelijk, emotioneel, maatschappelijk en financieel niveau; - het brengen van structuren in het leven van mensen door Bijbelse principes terug te brengen bij individuen alsmede bij families; - het omzien naar mensen in nood; - de stichting is gebaseerd op het Woord van God en stelt zich tot taak om dit in woord en daad zichtbaar te maken in binnen- en buitenland.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Documenten

2012

Actueel beleidsplan

Geen document geĆ¼pload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012