Stichting Koffiebar Urk

Stichting Koffiebar Urk

Urkerweg 64
8322 NB Urk

06-50931234

jelleopurk@gmail.com

ANBI adres

Urkerweg 64, 8322 NB Urk

RSIN nummer

817353690

KvK nummer

39096863

Doel, missie, bestaansreden

- Als koffiebar willen we een ontmoetingsplek voor jongeren zijn waar geestelijke toerusting en ontspanning centraal staan. - Zo luidt de eerste zin uit de missie van Koffiebar Koem ur in. Een vaste groep van zo’n 50 jongeren spant zich in om dit doel te bereiken.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Vrijwillige barman krijgt een vergoeding voor reiskosten. Stagiairs krijgen ook een vergoeding.

Extra informatie

Zie ook www.koffiebarurk.nl

Documenten

2014

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

2013

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2012

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

Geen bestand

Geen document geüpload.