Stichting International Foundation for Animal Genetics

Stichting International Foundation for Animal Genetics

Jac. P. Thijsselaan 94
3903EE Veenendaal

ANBI adres

Jac. P. Thijsselaan 94

RSIN nummer

818725886

KvK nummer

30232398

Doel, missie, bestaansreden

Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op non-profit basis

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Geen

Documenten

2012

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012