Stichting Hraunmosi

Stichting Hraunmosi

Cleyburchstraat 40A
3039 DE Rotterdam

06-55772442

ANBI adres

Cleyburchstraat 40A

RSIN nummer

851453041

KvK nummer

54820995

Doel, missie, bestaansreden

De stichting heeft ten doel het organiseren van culturele activiteiten en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Er is geen personeel in dienst.

Documenten

2015

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting