Stichting Helphand AnnaP

Stichting Helphand AnnaP

Dissel 15
1671 NG Medemblik

stichtinghelphand@gmail.com

ANBI adres

Dissel 15 1671 NG Medemblik

RSIN nummer

8215 95 556

KvK nummer

H37158517

Doel, missie, bestaansreden

Het verlenen van geestelijke en materiƫle hulp aan mensen in nood en alles wat daar rechtstreeks of zijdelings verband mee houdt.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. Wel kan zij aanspraak maken op een kostenvergoeding, mits deze niet bovenmatig is. Er is geen personeel in dienst.

Documenten

2015

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2014

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2013

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting