Stichting Evangelische Gemeente Boven-Hardinxveld

Stichting Evangelische Gemeente Boven-Hardinxveld

Rivierdijk 2
3372 BE Hardinxveld-Giessendam

0184-615467

egbh@hotmail.com

ANBI adres

St. Evangelische Gemeente Boven-Hardinxveld p/a Rivierdijk 2; 3372 BE Hardinxveld-Giessendam egbh@hotmail.com 0184-615467

RSIN nummer

8186.69.238

KvK nummer

24424270

Doel, missie, bestaansreden

a) verspreiding van het Evangelie zoals dit in de Bijbel wordt verkondigd, in de ruimste zin van het woord; hierbij geldt dat de samenkomsten en het uitoefenen van gemeenschap een belangrijke pijler is. b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Niemand ontvangt een salaris of managementvergoeding van de stichting. Slechts onkostenvergoedingen worden verstrekt en/of vrijwilligersvergoedingen. Ten alle tijde zal het bestuur over de nadere invulling hiervan beslissen.

Extra informatie

Het fiscaal nummer van deze stichting is 8186.69.238

Documenten

2015

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2014

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2013

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2012

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012