Stichting Evangelie, Nieuwe Spiritualiteit en Esoterie (Stichting SENSE)

Stichting Evangelie, Nieuwe Spiritualiteit en Esoterie

Kinkelenburg 16
3334 EL Zwijndrecht

info@stichting-sense.nl

ANBI adres

info@stichting-sense.nl

RSIN nummer

822898561

KvK nummer

50730177

Doel, missie, bestaansreden

Het onderzoeken en toetsen aan de hand van de Bijbel van nieuwetijds fenomenen en stromingen binnen de zogenoemde nieuwe spiritualiteit. Het op basis daarvan verstrekken van informatie en verzorgen van lezingen, publicaties en toerustingsactiviteiten in kerkelijke gemeenten en bij andere belanghebbende organisaties. De stichting voorziet daarbij ook in pastorale begeleiding van personen die in geestelijke nood zijn geraakt door hun deelname aan activiteiten binnen die zogenoemde nieuwe spiritualiteit.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Stichting Sense heeft geen werknemers in dienst. De bestuurders ontvangen geen beloning

Documenten

2016

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2015

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2014

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012