STICHTING EIN GEDI OVERBERG

STICHTING EIN GEDI OVERBERG

Heuvelsesteeg 1
3959 BA Overberg

joeischotanus58@gmail.com

ANBI adres

Heuvelsesteeg 1 3959 BA OVERBERG joeischotanus58@gmail.com

RSIN nummer

818454866

KvK nummer

30230082

Doel, missie, bestaansreden

Doelstelling: In de statuten van de Stichting staat de doelstellingen als volgt omschreven: De stichting heeft ten doel: a) Hulpverlening aan (ex) vluchtelingen b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verbandhouden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De Stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door materiele en immateriƫle handreiking.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Beloningsbeleid: Niemand van de bestuursleden ontvangt een vergoeding/beloning uit de gelden die beheerd worden door de Stichting Ein Gedi. Allen voeren pro Deo hun taak uit.

Documenten

2015

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2014

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

2013

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

2012

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting