Stichting CFT-Nederland (Christians for Truth - Christenen voor de Waarheid) (Mediagroep In Genesis)

Stichting CFT-Nederland (Christians for Truth - Christenen voor de Waarheid)

Hippolytuslaan 2
9991 AK Middelstum

0595557930

secretariaat@cftnederland.nl

ANBI adres

Hippolytuslaan 2, 9991AK Middelstum
 0595557930 
secretariaat@cftnederland.nl

RSIN nummer

802509216

KvK nummer

41132722

Doel, missie, bestaansreden

De stichting heeft ten doel: het beschermen en het bevorderen van het christelijk leven en een christelijk perspectief op de wereld als zijnde fundamenteel gerechtvaardigd en geopenbaard in de Bijbel.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Het bestuur ontvangt geen bezoldiging en kan een onkostenvergoeding krijgen, die de wettelijke vrijwilligersvergoeding niet te boven kan gaan. De stichting kent geen werknemers.

Documenten

2016

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Overzicht

2015

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Toelichting op balans en winst- en verliesrekening