Stichting Bless the Nation

Stichting Bless the Nation

Couwenhoven 5504
3703 EV Zeist

030-6952691

blessthenation@gmail.com

ANBI adres

RSIN nummer

815730354

KvK nummer

41187568

Doel, missie, bestaansreden

Het verkondiging van het evangelie

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Er zijn geen personen in loondienst.

Documenten

2014

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting