Stichting Bewoners Platform Bouwlust

Stichting Bewoners Platform Bouwlust

Sterrenoord 81a
2544 EW Den Haag

070 3210448

info@platformbouwlust.nl

ANBI adres

RSIN nummer

2526360

KvK nummer

40412572

Doel, missie, bestaansreden

De stichting heeft ten doel: a. het behartigen van de belangen van de bewoners van de wijk Bouwlust in de gemeente 's Gravenhage naar de gemeente 's Gravenhage, de provincie en andere instanties en personen, en het stimuleren van een goed contact tussen de bewoners onderling; b. het gemeenschapsbewustzijn in de wijk te stimuleren en mede daardoor het woon- en leefklimaat te verbeteren.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

De stichting werkt met vrijwilligers, de bewoners uit de wijk. Wel krijgt de stichting van de gemeente 's Gravenhage subsidie om administratieve ondersteuners in dienst te nemen.

Documenten

2014

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

2013

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

exploitatieoverzicht

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

2012

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012

Geen document geüpload.