Stichting Aglow Nederland

Stichting Aglow Nederland

Essenlaan 43
3442JE Woerden

0348410549

secretariaat@aglow.nl

ANBI adres

secretariaat@aglow.nl

RSIN nummer

816759832

KvK nummer

41188586

Doel, missie, bestaansreden

Een koninkrijk Beweging, toegewijd om te zien dat Gods wil gedaan wordt op aarde zoals in de hemel.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden wel een reiskostenvergoeding.

Documenten

2016

Actueel beleidsplan

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

2015

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

2014

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2013

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting 2012