Kerkgenootschap Kingdom Impact

Kerkgenootschap Kingdom Impact

De Steiger 218
1351AW ALMERE

036-5247320

info@kingdomimpact.nl

ANBI adres

RSIN nummer

KvK nummer

32168643

Doel, missie, bestaansreden

- het verspreiden van het evangelie (Woord van God) in zo'n kort mogelijke tijd, in binnen- en buitenland, met de beste middelen die hen ter beschikking staan, zoals: 1. het stichten en ondersteunen van kerken; 2. het verlenen van diaconale, materiele en humanitaire hulp, zoals het ondersteunen van weeshuizen, stichten van opvang voor mensen in nood, zowel geestelijk, lichamelijk als maatschappelijk; 3. het opleiden van onder andere leiders door middel van seminars, conferenties, trainingen en cursussen.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

Werken met vrijwilligers. Bestuurders ontvangen in beginsel geen beloning, enkel een vergoeding voor de in de uitoefening van hun funktie gemaakte kosten.

Documenten

2014

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.