De Jessy & Betty Blumenthal Stichting

De Jessy & Betty Blumenthal Stichting

Korte Muiderweg 2 A
1382 LR Weesp

088-2202277

MichaelHalderman@JAN.nl

ANBI adres

Korte Muiderweg 2 A, 1382 LR, Weesp

RSIN nummer

854462594

KvK nummer

61724432

Doel, missie, bestaansreden

Het ondersteunen, financieel en anderszins van organisaties en instellingen die het algemeen- en social belang dienen.

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

De stichting heeft geen werknemers in dienst. Bestuurders ontvangen uitsluitend een vergoeding van de kosten die zij in de uitoefening van hun functie maken.

Documenten

2017

2016

Actueel beleidsplan

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Actueel beleidsplan

2015

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

2014

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Geen document geüpload.

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Geen document geüpload.

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Geen document geüpload.