Stichting Care for Care (geen)

Stichting Care for Care

Slijkwellsestraat 20a
5325 KB Well

073-6311111

offices@careforcare.org

ANBI adres

offices@careforcare.org

RSIN nummer

8080.90.288

KvK nummer

33307005

Doel, missie, bestaansreden

Het verlenen van steun aan projecten in Zuidelijk Afrika en andere gebieden

Beloningsbeleid werknemers en bestuurders

De bestuurders krijgen geen beloning en er zijn geen werknemers in dienst

Documenten

2016

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting

Verlies en winstrekening

2015

Actueel beleidsplan

Bestuurssamenstelling statutaire bestuur

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

(Verkorte) balans en winst- en verliesrekening met toelichting